Wat is Nano XRB?

Nano hoopt te worden wat Bitcoin eigenlijk wou zijn: een digitaal, efficiënt, levensvatbaar alternatief voor geld.

In de white paper van RaiBlocks (zo heette Nano voor de rebranding in januari 2018) werpt het ontwikkelteam van de cryptocurrency vragen op over de bruikbaarheid van Bitcoin als een gemeenschappelijke valuta. De zorgen zijn de volgende:

- Schaalbaarheidsproblemen zorgen voor hoge transactiekosten, ongeveer €10 per transactie
- De hoge eisen aan rekenkracht van Bitcoin zorgt voor een gemiddelde transactietijd van 164 minuten.
- Bitcoinsproof of work-principe gebruikt naar schatting 27,28TWh elektriciteit per jaar, een gemiddelde van 260KWh per blok dat gemined wordt.

Raiblocks Logo
Raiblocks logo

Nano wil met haar eigen blok-latticestructuur slagen waar Bitcoin tekort is geschoten. De cryptocurrency belooft kosteloze transacties in realtime af te leveren zonder dezelfde rekenkracht en energie teverbruiken als Bitcoin.

Hoe Nano werkt

RaiBlocks ontwikkelde een nieuwe techniek genaamd bloklattice of blokrooster.

De block-lattice-infrastructuur werkt als blockchain, maar met een paar belangrijke verschillen. Om te beginnen heeft elk account op het RaiBlock-protocol zijn eigen blockchain, een accountketen genaamd. Alleen de gebruiker van een accountketen kan zijn / haar individuele keten wijzigen, en hierdoor kan elke accountketen asynchroon worden bijgewerkt van de rest van het blokroosternetwerk.

Dit betekent in feite dat gebruikers blokken in hun accountketen kunnen verzenden en bijwerken zonder afhankelijk te zijn van het hele netwerk. Om dit te bereiken, vereisen alle fondsen die op het blokraster van Nano worden verzonden twee transacties: een verzenderstransactie en een ontvangstransactie. Om een ​​transactie af te wikkelen, moet de ontvangende partij een blok ondertekenen dat bevestigt dat de fondsen zijn ontvangen. Als alleen het blok van de verzendende partij is ondertekend, wordt een transactie als ongeldig beschouwd. Alle transacties worden verzonden in UDP-pakketten (User Datagram Protocol), waardoor de computerkosten laag blijven en afzenders geld kunnen overmaken, zelfs als een ontvanger offline is.


Het blokrooster

Een van de meest innoverende functies van het blokrooster is hoe de blockchain transacties verwerkt en opslaat. Elke Nano-transactieheeft zijn eigen blok en elk nieuw blok vervangt het vorige blok in de accountketen van de gebruiker. Om traceerbaarheid te behouden, nemen nieuwe blokken het huidige saldo van de rekeninghouder op en factureren deze in een verwerkingstransactie.

Even een voorbeeld. Stel dat je XRB naar iemand stuurt, dan wordt de transactie geverifieerd door het verschil te maken tussen het verzendblok en uw huidige saldo op het vorige blok. Aan de andere kant van de transactie zal het ontvangblok het bedrag toevoegen aan het vorige blok van de accountketen. Het eindresultaat is een nieuw blok dat het bijgewerkte saldo van elke gebruiker registreert.

In dit systeem houdt Nano het saldo van een rekening bij in de blockchain en niet een volledige geschiedenis van alle transacties zoals traditionele blockchains. Een enorme besparing.

De voordelen van een blokrooster-infrastructuurSnelheid
Dankzij accountketens kan elk account en de bijbehorende keten asynchroon worden bijgewerkt over het hele netwerk. Door een mechanisme voor dubbele transacties te implementeren, is het aan zowel de ontvanger als de afzender om een ​​transactie te verifiëren. Dit elimineert de noodzaak aan miners en effent de weg voor onmiddelijke en kostenloze transacties.

Schaalbaarheid
Alle transacties met Nano worden onafhankelijk van de hoofdketen van het netwerk afgehandeld. Ze passen ook in een enkel UDP-pakket en worden opgenomen in hun eigen blokken. Dit neemt heel wat schaalbaarheidsproblemen weg, omdat knooppunten niet verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van alle netwerktransacties. Ze hoeven alleen de afzonderlijke rekeningsaldi van elke accountketen op te slaan in plaats van hun volledige transactiegeschiedenis.

Met de traditionele blockchain van Bitcoin kan een transactie pas worden vrijgegeven als een volledig blok in de blockchain is ingebouwd. Deze blokken fungeren als uitgebreide grootboeken voor de financiële informatie van het netwerk en omvatten de volledige transactiegeschiedenis van Bitcoin. Naarmate er meer informatie wordt opgeslagen, hebben we tragere transactietijden en hogere kosten gezien. Nano's account-chains zorgen voor een lichtgewicht infrastructuur en als gevolg daarvan biedt het blokrooster verbeterde schaalbaarheid in vergelijking met legacy blockchains.

Energie-efficiëntie en decentralisatie
Nano houdt zijn netwerk beveiligd met behulp van een gedelegeerd proefmodel (DPoS) vergelijkbaar met Ark. Als er discrepanties ontstaan ​​met conflicterende transacties, delegeert Nano de stemming over welke transactie als geldig moet worden geverifieerd. De DPoS biedt een aantal voordelen vergeleken met het proof of work mechanisme van Bitcoin.

Ten eerste, zonder miners beschermt Nano zich tegen mining aanvallen en de defacto centralisatie die grote miningpools hebben op Bitcoins netwerk. RaiBlock-gebruikers hebben een deel van hun valuta in bezit, zodat ze ervan weerhouden worden hun macht te misbruiken, omdat ze de legitimiteit van het hele netwerk en dus hun eigen investeringen in gevaar brengen.

Verder moet de blokroosterstructuur transacties alleen verifiëren als zich een probleem voordoet. Als gevolg hiervan verbruikt een knooppunt op het Nano-netwerk veel minder energie dan wanneer de knooppunten zouden werken onder een proof of workmodel.


Transactie verificatie

Nano website

Raiblocks (Nano)whitepaper in het nederlands