Add new comment

Naar aanleiding van deze website heb ik ook een groot deel van de route gereden. Ik ben alleen wel over gestapt op de kleinere wegen die tussen de verschillende bezienswaardigheden lopen. De route zelf (de 308, 310, etc.) zijn drukke doorgaande wegen, waarbij juist de kleine wegen tot de meest prachtige gebieden leiden.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.