Add new comment

Wat is Monero XMR?

Oorspronkelijk gelanceerd in april 2014 als BitMonero, betekent Monero (symbool XMR), geld in Esperanto. Monero, een vork van Bytecoin, is een veilige en niet-traceerbare valuta, gebouwd op basis van het Cryptonote-protocol. Monero maakt gebruik van ring signatures, ring confidential transactions (RCT) en stealth-adressen om transacties op protocolniveau te verhullen.

Monero-Logo

Technische details

Gelanceerd: 14 april 2014

Totale cryptovoorraad: aanvankelijk 18,4 miljoen munten (hierna zal er een permanente productie van 0,3 XMR per minuut zijn om het aantal verloren munten per jaar te herstellen)

Algoritme: Proof of Work (PoW) met CryptoNight

Tijd die nodig is voor 1 blok aan te maken: 120 seconden

Problemen met Bitcoin die Monero wil oplossen

Een van de grote nadelen van Bitcoin is het gebrek aan flexibiliteit bij de implementatie van nieuwe functies, waarvoor steeds een volledige netwerkupdate vereist is. Verder is kan de traceerbaarheid van zowel transactiebedragen, als de afzender / ontvanger, publiekelijk automatisch worden bekeken, tenzij specifieke stappen door de gebruiker worden genomen.

Het proof of work-algoritme (PoW) heeft ook de oorspronkelijke Satoshi-visie van "één-CPU-één stem" geschonden met de komst van GPU- en Application Specific Integrated Circuit (ASIC) -hardware. Hierdoor kunnen miners een meerderheidscontrole (51% +) krijgen via het netwerk en zo wijzigingen bepalen. Aangezien 70% of meer van de miners in China actief zijn, hebben zij duidelijk een sterke invloed.

Werkingsprincipe van Monero

De belangrijkste technologie achter Monero is een balans tussen de mogelijkheid voor de gebruiker om hun sleutels en adressen privé te houden met allerhande beveiligingsmechanismen, terwijl ook flexibiliteit en ontwikkeling in het netwerk mogelijk te maken.

We geven een voorbeeld:
De standaardinstelling voor Bitcoin-transacties is volledig transparant als er geen stappen worden ondernomen om iemands identiteit en transacties (bijvoorbeeld via een VPN-netwerk) te verbergen. Dit betekent dat uw IP-adres kan worden gevolg tot aan je PC of smartphone (en uiteindelijk je persoonlijke identiteit) .


Een Bitcoin transactie

Monero en de ring-signatures
Ring-signatures zijn digitale handtekeningen waarbij verschillende partijen een transactie ondertekenen. (Denk aan: ondertekening met een gezamenlijk account maar zonder dat iemand de echte ondertekenaar kent) De afzender genereert een eenmalige bestedingssleutel en de ontvanger is de enige partij die het geld op basis van die sleutel kan detecteren en uitgeven. Een cryptografische sleutel wordt afgeleid van elke transactie en voorkomt zo dubbele uitgaven.


Een Monero transactie

Ring Confidential Transactions (RCT) verbergt het verzonden bedrag. De afzender kan net voldoende informatie onthullen voor de miners om de transactie te bevestigen zonder het totale bestede bedrag openbaar te maken. Hiermee kan de transactie als authentiek worden gevalideerd zonder je privacy als gebruiker te verliezen.

Stealth-adressen maken de ontvanger incognito. Een verborgen adres, ook bekend als een eenmalige openbare sleutel, voorkomt dat geld van ontvangers wordt gekoppeld aan hun wallet-adres. Dat adres kan door een derde partij worden gecontroleerd om te bewijzen dat de transactie heeft plaatsgevonden. De ontvanger krijgt zijn geld via de privésleutel van zijn wallet die de blockchain scant. Nadat de wallet is gedetecteerd en opgehaald, wordt een privésleutel voor eenmalig gebruik gemaakt (overeenkomend met de openbare sleutel van de afzender). De ontvanger kan die gelden nu uitgeven met behulp van zijn privé-uitgavensleutel. Dit gebeurt zonder dat de afzender, ontvanger of het afgehandelde bedrag openbaar worden.

Klinkt allemaal als Chinees? We leggen het uit met een schema.

Bob beslist om een transactie door te geven, die naar de eenmalige publieke sleutel is verzonden. Hij heeft Extra (1), TxOutNumber (2) en zijn Account privésleutel (3) nodig om zijn eenmalige privésleutel te bekomen (4). Wanneer hij een transactie naar Carol verzendt, genereert Bob de Extra-waarde willekeurig (5). Hij gebruikt Extra (6), TxOutNumber (7) en Carol's Account publieke sleutel (8) om haar Output publieke sleutel (9) te krijgen.

In de invoer verbergt Bob de link naar zijn uitvoer tussen de externe sleutels (10). Om dubbele uitgaven te voorkomen, verpakt hij ook de sleutelafbeelding, afgeleid van zijn eenmalige privésleutel (11). Ten slotte ondertekent Bob de transactie met behulp van zijn eenmalige privésleutel (12), alle openbare sleutels (13) en Key Image (14). Hij voegt de resulterende ringhandtekening toe aan het einde van de transactie (15). "


Voorstelling van de ringtransactie

Kritiek en zwakke punten

Hoewel het erop lijkt dat Monero veel in zijn mars heeft, wat zijn dan zijn zwakheden?
• Privacy - Er is de mogelijkheid om het IP-adres van het netwerkpunt bij te houden dat een transactie heeft veroorzaakt. Dit loggen van IP-adressen kan leiden tot indentificatie van gebruikers.
• Centralisatie van miners- De meeste miners in Monero bestaat uit 4 pools die elk een aandeel van ongeveer 20% hebben. Bovendien bedreigt de komst van de ASIC Monero-mining het oorspronkelijke ethos van 'één-CPU-één-stem', in gevraar te brenegn
• Criminaliteit - Hoewel dit nooit de bedoeling van het Monero-team was, is een compleet anoniem betalingssyteem natuurlijkw wel heel interessant voor illegale doeleinden.
• Transactiegrootte - Monero-transacties zijn veel groter dan die van Bitcoin, wat zorgt voor een grotere blockchain die voortdurend groeit. Gezien Bitcoin hier nu al last van heeft, wordt het echt problematisch als Monero sterk gaat groeien.
• Ontwikkelingsmoeilijkheden - Integraties met wallets die meerdere crypto's kunnen bevatten verlopen traag.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.